Norgesgade 1 • 6700 Esbjerg Tlf. 76 11 78 06ejerbog@dsvp.dk

Velkommen til Den sydvestjydske Venstrepresse ApS

Den sydvestjydske Venstrepresse (DSVP) blev stiftet i 1917 af en række venstrefolk med det formål at drive bladvirksomhed og hermed beslægtet virksomhed.

DSVP har i perioden 2013 – 2016 gennemgået de vel nok mest radikale ændringer nogensinde i selskabets lange historie, herunder:

 • Købet af Berlingskes halvpart af Syddanske Medier i 2013
 • Fusionen med Jyske Medier og Fynske Medier i 2015
 • Købet af Midtjyske Medier i 2016

Det betyder, at DSVP efter mere end 100 år blandt dagspressens toneangivende virksomheder i dag er en stærk medspiller i Danmarks næststørste mediekoncern - Jysk Fynske Medier P/S

DSVP ejer efter fusionen 36 pct. af Jysk Fynske Medier (JFM) og har her indskudt alle selskabets driftsaktiver og medarbejdere i en moderne, visionær virksomhed med i alt 1.600 ansatte. JFM realiserer en årsomsætning på 2 mia. kr. ved at udgive 13 dagblade, 57 ugeaviser samt drift af fire radiostationer. Koncernen råder tillige over en bred palette af digitale medier.

Det er DSVP’s opgave at varetage anpartshavernes interesser i JFM. Det sker fra selskabets gamle bladhus på Banegårdspladsen i Esbjerg.

DSVP ejer forsat udgiverrettighederne til DSVP's gamle ”flagskib”, dagbladet JydskeVestkysten. Denne udgivelse baseres fortsat på et liberalt, politisk uafhængigt grundlag.

Bladhuset på Banegårdspladsen i Esbjerg:

I anledning af virksomhedens 100 års jubilæum i 2017 er der skrevet en bog ´Kysten. Bogen, der skrevet af Poul Bjelke Laursen fortæller om forløbet igennem de 100 år. Interesserede kan rekvirere bogen ved henvendelse til: ejerbog@dsvp.dk

Vigtige begivenheder i virksomhedens første 100 år:

 • 1917 DSV stiftes. Bladhus købes i Kongensgade, Esbjerg

 • 1918 Første VESTKYSTEN-udgave.

 • 1949 Esbjerg Klichéfabrik etableres.

 • 1956 Nyt bladhus indvies.

 • 1981 Selskabets første ugeavis/Esbjerg-Posten

 • 1984 Varde Ugeavis opkøbes.

 • 1986 Bramming Ugeavis opkøbes.

 • 1990 Fusion: JydskeVestkysten

 • 1991 Første JV-udgave

 • 1992 Holsted Ugeavis opkøbes. JV køber Kolding Folkeblad.

 • 1994 Ugeavisen Tønder opkøbes.

 • 1999 Toftlund Tidende opkøbes. Halvpart i Kiva Grafisk.

 • 2001 Fusion:Ugeavisen Esbjerg. Opkøb af Ugebladet Ølgod. Kiva Grafisk overtages helt.

 • 2002 Opkøb af ugeavisen Brørup og Ugebladet Ansager-Helle.

 • 2003 Opkøb af Vesterhavsposten og Gram Avis.

 • 2005 JV aktiviteterne får "familienavnet", Syddanske Medier (SDM).

 • 2006 Opkøb af Ugeavisen Ribe.

 • 2008 Opkøb af Skærbæk Ugeavis, Digeposten, Tønder og Ny Tirsdag, Rødding

 • 2009 Etablering af Ugeavisen Vojens/Mediegruppen Syd/internetportal/Ugeavisen.dk

 • 2010 Køb af ejendommen Jernbanegade 18, Esbjerg. DSV bliver til DSVP og har nu 13 ugeaviser.

 • 2011 DSVP A/S bliver til et ApS. Deltagelse i Sweetdeal.

 • 2012 Etablering af kommunikations-virksomheden E20.

 • 2013 Berlingske købes ud af SDM - Herunder JV. Køb af fem Berlingske-ugeaviser.

 • 2015 DSVP indgår pr. 1. januar i fusionen Jysk Fynske Medier,der samme år køber Midtjyske Medier.

 • 2017 DSVP fylder 100 år.