Årsberetning 2015

Klik på billedet for at få se den fulde årsrapport

Jysk Fynske Medier skal spare

Det siges, at vestjyder trives bedst i modvind.

Ud over solid egenkapital er det en god ballast at have med, når Den sydvestjydske Venstrepresse ApS (DSVP) inden for 14 måneder skal deltage i gennemførelsen af besparelser for 90-100 mio. kr. i Jysk Fynske Medier P/S (JFM), efter at der i 2015 (fusionens første leveår) er opnået synergibesparelser på 55 mio. kr.

Den skrappe kur blev præsenteret for 300 deltagere på DSVP`s ordinære generalforsamling torsdag den 28. april i Carlsberg Lounge/Blue Water Arena, Esbjerg. De kunne konstatere, at selskabet i 2015 fik et minus på 5,8 mio. kr. mod et overskud på 9,3 mio. kr. året før (fusionen.)

Bestyrelsesformanden for DSVP og JFM, advokat Arne Paabøl Andersen, Esbjerg, erkendte, at fusionen er mere omkostningstung og markedet mere negativt end ventet. Der var budgetteret med et 0-resultat for JFM i 2015, og på denne baggrund er underskuddet naturligvis ikke tilfredsstillende.

Styrket økonomi er ellers et af tre hovedmål for fusionen – ud over kvalitetsforbedringer og styrkelse af den digitale udvikling. Og disse to sidst nævnte mål realiseres da glædeligvis også godt, bl.a. med udvikling af nye printede tillæg. Desuden er der frem til 2020 afsat 20 mio. kr. hvert år til bl.a. digital udvikling – en investering, som DSVP alene ikke ville havet været i stand til at foretage, understregede formanden:

- Vi er godt på vej med mange projekter. Men et meget vanskeligt marked, med i virkeligheden Google og sociale medier i det hele taget som de største konkurrenter, trækker ned. Noget skal der gøres. Det ser jo voldsomt ud, at vi nu skal i gang med betydelige besparelser. Men det kan vi, og det gør vi!

 

DSVP velkonsolideret

Statsaut. revisor Jesper Smedegaard, Deloitte, gennemgik regnskabet, der – efter fusionen – naturligvis er en opstilling af ikke sammenlignelige tal. F.eks. i 2015 en nettoomsætning på godt 4 mio. kr. mod 489,8 mio. kr. året før., fordi næsten alle aktiviteter er overført til JFM. Efter årets underskud og uændret udbytte til anpartshaverne (432.000 kr.) er egenkapitalen reduceret fra 175,3 mio. kr. til 168,4 mio. kr. Det fremgår således af regnskabet, at DSVP fremdeles er et velkonsolideret selskab med en soliditetsprocent på 78,5.

 

JV holde skansen

Adm. direktør og chefredaktør Peter Orry, Syddanske Medier A/S (SDM) og 36 pct. ejer af JFM P/S, orienterede anpartshaverne om bl.a. udviklingen for deres gamle ”flagskib”, dagbladet JydskeVestkysten (JV), der har holdt budgetterne ganske pænt og klaret sig markant bedst i koncernen oplagsmæssigt med en tilbagegang på kun 0,9 pct. til godt 45.400 abonnenter (december 2015). Samtidigt har SDM opnået høje brugertal (804.500) og fint fodfæste blandt de elektroniske medier, hvor hvert 10. JV abonnement nu er digitalt. Omvendt viser ugeaviserne - efter tidligere års vækst - vigende tendens.

 

Mangler omsætning

Adm. direktør Jesper Rosener, JFM, var på linje med formanden i sin vurdering af 2015-resultatet og beklagede det negative resultat for DSVP, der især skyldes større fusions-omkostninger end budgetteret og omkostninger ved fratrædelse af flere medarbejdere end ventet – ca. 200, som ikke ville flytte arbejdssted eller være med i fusionen på anden vis.

- Nu mangler vi omsætning, og selv om det er svært i et negativt marked, så skal vi præstere bedre, sagde Jesper Rosener. Han understregede, at de forestående besparelser ikke må påvirke JFM`s nye strategiplan frem mod 2020. Der er her tale om et katalog over en lang række tiltag med ikke mindst meget betydelig

satsning på det digitale område, udvikling af en ny søndagsavis og i det hele taget en kraftig forøgelse af forretningsunderlaget i landets i dag næststørste mediekoncern.

 

Peter Orry til tops
Generalforsamlingen med advokat Dan Larsen, Esbjerg, som dirigent vedtog enstemmigt, at Syddanske Medier A/S indskyder selskabets eneste tilbageværende driftsaktiv, det redaktionelle område, i JFM. Det betyder, at de redaktionelle medarbejdere herefter er ansat i JFM, mens alene DSVP`s bestyrelse har kompetencen til at ansætte JydskeVestkystens ansvarshavende chefredaktør. Posten varetages fremdeles af Peter Orry, som nu i øvrigt stiger helt til tops i JFM`s ledelse som chefredaktør og medlem af direktionen. Efter at ansvarshavende chefredaktør Per Westergaard har valgt at fratræde, får JFM to chefredaktører, Troels Mylenberg, Fyns Amtsavis, og altså Peter Orry, JydskeVestkysten. De varetager fremdeles deres hidtidige poster på de respektive dagblade, men deler nu desuden ansvaret for fusionens øvrige mediehuse imellem sig. Det betyder for Peter Orrys vedkommende, at han nu også er ansvarshavende chefredaktør for Viborg Stifts Folkeblad, Dagbladet Holstebro-Struer, Dagbladet Ringkøbing-Skjern og Folkebladet Lemvig.

I forvejen er Jørn Broch skiftet fra JV`s chefredaktion til en ny stilling som digital chefredaktør for JFM. Han erstattes nu i JV`s chefredaktion af Mads Sandemann – hidtidig lokalredaktør for JV i Haderslev.

 

Der var genvalg til repræsentantskabet i kommunerne Esbjerg/Fanø, Vejen, Tønder, Kolding/Haderslev/ Åbenrå/Sønderborg samt nyvalg af konsulent Rie Duus i Varde Kommune.