Køb og salg af anparter

Køb anparter i DSVP
Det er muligt at købe anparter I Den sydvestjydske Venstrepresse ApS. Dermed bliver man medejer mange lokale medier. DSVP holder hvert år en generalforsamling I Esbjerg, hvor der orienteres om selskabets aktiviteter. Efter generalforsamlingen er der et foredrag og tratement. Der deltager 250-300 hvert år.
Anparterne er ikke frit omsættelige og enhver anpartsoverdragelse kræver bestyrelsens godkendelse. Bestyrelsen lægger vægt på, anparterne spredes bedst mulig i JydskeVestkystens naturlige udgivelsesområde til interesserede, som kan tilslutte sig selskabets formål.
En anpart koster 1000 kr. Det er muligt at købe flere anparter.

Salg af anparter
Ønsker man at sælge sine anparter kan det i begrænset omfang ske til selskabet, hvis der er købere. Selskabet vil maksimalt have 3000 egne anparter  og denne grænse er p.t. nået.
Derfor skrives man op, hvis man sælge sine anparter. Man kan selvfølgelig selv forsøge at finde købere til anparterne. I disse tilfælde skal handlen godkendes af bestyrelsen.
Ved køb og salg af anparter, send mail til ejerbog@dsvp.dk