Anparter

ANPARTSKAPITAL

Kapitalen i virksomheden er 24.000.000 kr. fordelt på anparter a 1.000 kr. Der er cirka 1.800 anpartshavere i virksomheden.

KØB ANPARTER

Det er muligt at købe anparter I Den sydvestjydske Venstrepresse ApS. Dermed bliver man medejer af mange lokale medier. DSVP holder hvert år en generalforsamling I Esbjerg, hvor der orienteres om selskabets aktiviteter. Efter generalforsamlingen er der et foredrag og traktement. Der deltager 250-300 hvert år.
Anparterne er ikke frit omsættelige og enhver anpartsoverdragelse kræver bestyrelsens godkendelse. Bestyrelsen lægger vægt på, anparterne spredes bedst mulig i JydskeVestkystens naturlige udgivelsesområde til interesserede, som kan tilslutte sig selskabets formål. En anpart koster 1.000 kr.

SALG AF ANPARTER

Ønsker man at sælge sine anparter kan det i begrænset omfang ske til selskabet, hvis der er købere. Selskabet vil maksimalt have 3.000 egne anparter og denne grænse er p.t. nået.
Derfor skrives man op, hvis man ønsker at sælge sine anparter. Man kan selvfølgelig selv forsøge at finde købere til anparterne. I disse tilfælde skal handlen godkendes af bestyrelsen.
Ved køb og salg af anparter, send mail til ejerbog@dsvp.dk.

UDVIDET MULIGHED FOR AT KØBE ANPARTER

Det er nu muligt at eje op til 240 anparter pr. person. Tidligere har grænsen været 60 anparter. Så nu er chancen for at få suppleret sin beholdning.

UDBYTTE

Beslutning om udbetaling af udbytte træffes, efter indstilling fra bestyrelsen, på den årlige generalforsamling.