2023

10. maj , 2023 17:30 Musikhuset Esbjerg, Havnegade 18, 6700 Esbjerg

Ordinære generalforsamling hos Den Sydvestjydske Venstrepresse ApS holdes den 10. maj 2023 kl. 17.30 i Musikhuset Esbjerg, Havnegade 18, 6700 Esbjerg.

Årsrapporten for 2022 bliver fremlagt på selskabets kontor, Norgesgade 1, Esbjerg fra den 3. maj 2023, hvor årsrapporten også kan ses på selskabets hjemmeside.

Efter generalforsamlingen er der et let traktement efterfulgt af et foredrag med tidl. minister og politiker Simon Emil Ammitzbøll-Bille.

Tilmelding skal ske senest fredag den 28. april 2023 til selskabets kontor på mail ejerbog@dsvp.dk eller på telefon 76 11 78 06 (telefontid kl.9.00 – kl. 11.00). Senest samme tidspunkt skal det meddeles, hvis man ønsker at gøre brug af fuldmagt jf. vedtægterne. Fuldmagtsblanketter kan rekvireres på selskabets kontor

Dagsorden og referat fra generalforsamlingen fremgår af nedenstående PDF filer – Tryk for at læse

 

 


Indkaldelse til generalforsamling DSVP, den 10. maj 2023 Referat fra Generalforsamling 10. maj 2023